การกำหนดขนาดท่อประปา

การกำหนดขนาดท่อประปา  เพื่อจ่ายน้ำจากหอถังสูงส่งไปให้ผู้ใช้น้ำจะต้องมีปริมาณน้ำและแรงดันน้ำที่เหมาะสม  ดังนั้น  การกำหนดขนาดท่อประปาจะต้องพิจารณาข้อมูลด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.จำนวนผู้ใช้น้ำประปา

2.ปริมาณน้ำและแรงดันน้ำที่จ่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำประปา

3.ระยะทางการวางท่อน้ำประปา

4.ชนิดและขนาดของท่อประปา

5.สภาพความสูงต่ำของพื้นที่ที่จะวางท่อน้ำประปา

6.การติดตั้งอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับขนาดท่อและระยะทางการวางท่อน้ำประปา

 

  • จำนวนผู้ใช้น้ำประปาให้พิจารณาจากคนที่พักอาศัยภายในบ้านตามสำเนาทะเบียนบ้านว่ามีคนพักอาศัยอยู่จำนวนเท่าใด หรือพิจารณาจากการกำหนดให้บ้านพักอาศัยหลังหนึ่งจะมีคนพักอยู่ได้หลังละประมาณ  5  คน และในจำนวนคนพักอาศัย 1 คน  จะใช้น้ำประมาณ  200  ลิตร/คน/วัน  บ้านหลังหนึ่งจะใช้น้ำประปาประมาณ 1 ลูกบาศก์เมตร/ราย/วัน  การพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าวมาแล้ว  เพื่อนำข้อมูลจำนวนบ้านพักอาศัยทั้งหมดไปใช้เปรียบเทียบเป็นปริมาณน้ำทั้งหมดที่จะต้องจ่ายเข้าไปในเส้นท่อให้ผู้ใช้น้ำเป็นจำนวนกี่ลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือต่อชั่วโมงสมเกียรติรับติดตั้งระบบสุขภัณฑ์ ระบบประปาทุกชนิด
  • ปริมาณน้ำและแรงดันน้ำที่จ่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำ โดยทั่วไปแล้วระบบประปาในแต่ละแห่งจะมีปริมาณน้ำและแรงดันน้ำต้นทางเพียงพอในอนาคตข้างหน้าประมาณ 5-10 ปีแรงดันน้ำต้นทางไม่เกิน 3 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (Kg/cm2)  แรงดันน้ำปลายทางไม่ต่ำกว่า 1 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และความเร็วของน้ำประมาณ 1 เมตรต่อวินาที (m/sec) ปริมาณน้ำประปาให้พิจารณาจากการออกแบบถังตกตะกอนหรือถังกรองน้ำว่ามีกำลังการผลิตน้ำประปามากน้อยเพียงใดหรือมีอัตราการกรองน้ำกี่ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (m3/hr) ส่วนแรงดันน้ำให้พิจารณาจากความสูงของหอถังสูงที่เรียกว่า  เครื่องสูบน้ำแรงสูง  สามารถสูบน้ำได้กี่ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  ส่งน้ำได้สูงกี่เมตร  ข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นตัวกำหนดปริมาณน้ำและแรงดันน้ำต้นทางว่าจะวางท่อประปาขนาดเท่าใดจึงจะเหมาะสม
  • ระยะทางการวางท่อน้ำประปา  ต้องพิจารณาความยาวของระยะทางที่จะต้องวางท่อน้ำประปาทั้งหมดว่ามีความยาวกี่เมตร  เพื่อนำระยะทางที่จะวางท่อน้ำประปาไปพิจารณาการสูญเสียแรงเสียดทานในเส้นท่อ (Head loss) แต่ละขนาดและชนิดของท่อน้ำประปาที่จะใช้โดยเปรียบเทียบจากตาราง Hazen  William ว่าระยะทางวางท่อน้ำประปา 1,000 เมตร สูญเสียแรงเสียดทานในเส้นท่อไปกี่เมตร
  • ชนิดและขนาดของท่อประปา ที่จะนำมาใช้เป็นท่อน้ำประปามีอยู่หลายชนิด  เช่น ท่อเหล็ก  อาบสังกะสี  (Galvanize  Steel Pipe) ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม (Polyvinyl Chloride) ท่อพีอี (Polyethylene) หรือท่อพีบี (Polybuthylene) ท่อซีเมนต์ใยหิน (Asbestos  Cement)เป็นต้นท่อน้ำประปาแต่ละชนิดมีสภาพผิวท่อหรือความเรียบภายในเส้นท่อไม่เหมือนกันจากตาราง Hazen William กำหนดค่า C ของท่อน้ำประปาแตกต่างกันออกไป
  • สภาพความสูงต่ำของพื้นที่ที่จะวางท่อน้ำประปา โดยทั่วไปสภาพพื้นที่ของการวางท่อประปาจะไม่ราบเรียบหรือเป็นแนวเส้นตรงตลอดระยะทางของการวางท่อประปา  สภาพพื้นที่ต่างระดับสูงต่ำกว่ากันกี่เมตร  ข้อมูลนี้จะต้องนำไปเปรียบเทียบกับแรงดันน้ำต้นทางและปลายทางของการวางท่อน้ำประปา  ตลอดจนจะต้องพิจารณาเรื่องการสูญเสียแรงเสียดทานในเส้นท่อน้ำประปา  จากการหักงอของเส้นท่อน้ำประปาที่วางสภาพพื้นที่นั้นด้วย

ที่มา : หนังสือเทคนิคการประปา ของ อ.ประพันธ์ อ่ำสกุล

แชร์เลย

Facebook Comment

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *