ขนาดท่อประปาเหมาะสมกับการใช้งาน

การกำหนดขนาดท่อประปา การกำหนดขนาดท่อประปา  เพื่อจ่ายน้ำจากหอถังสูงส่งไปให้ผู้ใช้น้ำจะต้องมีปริมาณน้ำและแรงดันน้ำที่เหมาะสม  ดังนั้น  การกำหนดขนาดท่อประปาจะต้องพิจารณาข้อมูลด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1.จำนว อ่านต่อ